MOSTOBIT - masa dyspersyjna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

MOSTOBIT - masa dyspersyjna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych
Uwagi do produktu

- masę chronić przed mrozem

- nie stosować na powierzchniach pokrytych smołą

- prace prowadzić przy temperaturach powyżej +5ºC

- transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C

Opis produktu

MOSTOBIT jest gęstopłynną masą asfaltowo-kauczukową do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na mostach i innych obiektach budowlanych. Nie wymaga podgrzewania, natychmiast po wymieszaniu jest gotowy do bezpośredniego zastosowania na zimno. Może być nakładany zarówno na powierzchnie poziome, jak i pionowe. Jako masa dyspersyjna jest rozcieńczalny wodą i może też służyć do gruntowania. Po wyschnięciu tworzy dobrze przylegającą do podłoża wodoodporną powłokę. Masa ma barwę brunatną, po wyschnięciu jest czarna, ale może też być wyprodukowana w kolorze (w zależności od zastosowanego barwnika).

Parametry:

* podane parametry mają charakter orientacyjny, dokładnie opisane są w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Barwa po wyschnięciu: czarna
Czas schnięcia*: ≤ 6 godzin
Rodzaj asfaltu / giętkość powłoki w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / do -10ºC
Grubość pojedynczo nakładanej warstwy: do 1 mm
Zalecana liczba warstw: 2
Zużycie na warstwę: 0,8 do 1,1 kg/m2
Opakowania: 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony w inżynierii komunikacyjnej (drogownictwie, kolejnictwie) do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na powierzchniach betonowych, poziomych i pionowych w podziemnych i zasypywanych gruntem obiektach
  • do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1
  • może być wykorzystywany również do renowacji i konserwacji pokryć dachowych z papy asfaltowej
  • do wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych
  • do wykonywania izolacji zbrojonych tkaninami technicznymi