Jarplast LOGO PYE PV250 S52

Jarplast LOGO PYE PV250 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej 0ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarplast LOGO PYE PV250 S52 cechuje się dużą wytrzymałością oraz giętkością w szerokim zakresie temperatur ujemnych i dodatnich, ponieważ jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Wykonana jest na osnowie z włókniny zbrojonej siatką szklaną o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistą posypką z
łupków mineralnych, a spodnia strona jest zabezpieczona folią polietylenową i sprofilowana w sposób, który zapewnia szybki zgrzew. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy znajduje się zakładka zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina zbrojona siatką szklaną
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -20ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1000 / 800
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 8 / 8
Klasyfikacja ogniowa: klasa E
Kolor posypki: stalowy
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych
  • papę układa się metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym
  • papę Jarplast LOGO mocuje się również mechanicznie, a następnie zgrzewa na zakładach