Jarbit SOLID PY PV250 S52

Jarbit SOLID PY PV250 S52
Uwagi do produktu

- przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

- prace dekarskie prowadzić przy temperaturach powyżej 0ºC

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia Jarbit SOLID PY PV250 S52 jest idealnym materiałem do krycia dachów latem, kiedy prowadzi się najwięcej prac dekarskich. Mieszanka asfaltowa tej papy jest optymalnie zmodyfikowana polimerem SBS w takim stopniu, aby papa łatwo się zgrzewała do podłoża, ale nie była zbyt wiotka. Wykonana w technologii SZYBKI ZGRZEW zapewnia krótki czas zgrzewania oraz oszczędność gazu do palników dekarskich. Wysoka elastyczność i wytrzymałość tej papy pozwala zgrzewać ją na powierzchniach obciążonych ruchami konstrukcyjnymi, na mniej stabilnych podłożach takich jak wełna mineralna czy styropapa, a także na powierzchniach poddawanych renowacji jako nowa warstwa wierzchnia.

Parametry:

Wymiary rolki (m): 5 x 1
Grubość (mm): 5,2
Osnowa: włóknina poliestrowa
Rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS / -5ºC
Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 700 / 600
Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 40 / 40
Reakcja na ogień: klasa E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof(t1),(t2)
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczona do układania na warstwie podkładowej jako wierzchnia warstwa papy przy wykonywaniu nowych dachów
  • do układania jako wierzchnia warstwa na ociepleniu dachowym wykonanym ze styropapy lub wełny mineralnej
  • do wykonywania nowej, wierzchniej warstwy podczas renowacji starego pokrycia z papy
  • do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych