LATERBIT Bp - kit asfaltowo-kauczukowy

LATERBIT Bp - kit asfaltowo-kauczukowy
Uwagi do produktu

- prace uszczelniające powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C

- dopuszcza się prowadzenie prac w temperaturze do -5°C pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża tj. usunięcia śniegu, lodu i miejscowego ogrzewania szczelin za pomocą gorącego powietrza, promienników podczerwieni itp.

- w celu utrzymania właściwej konsystencji kitu i ułatwienia wyciskania z tuby zaleca się również przetrzymywanie kitu przed zastosowaniem w pomieszczeniu ogrzewanym.

- zawiera rozpuszczalniki organiczne, nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży spożywczo - żywnościowej

Opis produktu

Kit asfaltowo-kauczukowy LATERBIT Bp, półgęsty cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych.  Zachowuje plastyczność przez wiele lat, dzięki czemu bardzo skutecznie chroni uszczelnione elementy konstrukcji budowlanych przed przenikaniem wody i wilgoci. Jest odporny na odspojenia od podłoży budowlanych i rozszczelnienia nawet gdy narażony jest na duże zmiany temperatury otoczenia oraz drgania uszczelnionych elementów konstrukcji. Kit jest barwy czarnej. Dzięki odpowiednio dobranej konsystencji roboczej można go aplikować ręcznie lub mechanicznie.

Parametry:

* podany parametr ma charakter orientacyjny, dokładnie opisany jest w dokumentacji technicznej
Rodzaj masy: kit dekarski
Barwa po wyschnięciu: czarna
Rodzaj asfaltu / giętkość masy w niskiej temp.*: modyfikowany SBS / -20ºC
Opakowania: tuby 300 ml, wiaderka 5 kg, 10 kg, 20 kg
Zastosowanie i właściwości
  • przeznaczony do uszczelniania połączeń pomiędzy elementami na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych, m. in. między elementami fundamentów ścian piwnic, dachów, obróbek dekarskich, balkonów i tarasów, świetlików, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i ppoż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, kortów tenisowych, wiaduktów, dylatacji mostów, połączeń rurociągów
  • cechuje doskonała przyczepność do drewna, betonu, metali, cegły, tynków, powłok malarskich, szkła i podłoży bitumicznych
  • Kit może być nakładany na powierzchnie suche lub lekko wilgotne, bez wyraźnych śladów wody. Powierzchnie elementów metalowych powinny być odtłuszczone i wolne od pyłów. Metale rdzewiejące należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Powierzchnie porowate (np. betonowe) należy zagruntować asfaltowymi roztworami gruntującymi (JARLEP G, DYSPERBIT). Po nałożeniu kitu w celu łatwiejszego formowania spoiny, spoinówkę należy zwilżyć wodą. Ze względów estetycznych obrzeża szczelin przed spoinowaniem można okleić taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po zakończeniu prac.
  • Nadmiar kitu można usuwać mechanicznie za pomocą czystej szpachelki lub noża. Zabrudzone powierzchnie zmyć odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym nie powodującym zniszczenia podłoża (zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni podłoża).