Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

Masy asfaltowe rozpuszczalnikowe

Masy asfaltowe na bazie rozpuszczalników są znane na rynku od dawna. W zależności od przeznaczenia masy te dzielą się na:

 • roztwory do gruntowania - modyfikowany SBS: JARLEP GM, zwykły: JARLEP-G,
 • masę do konserwacji - JARLEP K,
 • lepik na zimno do przyklejania papy - JARLEP L,
 • grubowarstwowe masy szpachlowe - DEKABIT, FUNDABIT

Powłoka, bądź też spoina w przypadku stosowania mas rozpuszczalnikowych powstaje poprzez powolne odparowanie rozpuszczalnika. Jakość powłoki i jej właściwości fizyko-mechaniczne zależą od jakości zastosowanego asfaltu, rodzaju i ilości zastosowanego modyfikatora (kauczuku syntetycznego), rodzaju rozpuszczalnika oraz dodatków uszlachetniających.

Lista produktów

JARLEP GM

JARLEP GM – SZYBKOSCHNĄCY, MODYFIKOWANY ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA
JARLEP GM jest jednorodnym roztworem koloru czarnego o konsystencji płynnej do stosowania na zimno bez podgrzewania. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości asfaltów, rozpuszczalników oraz syntetycznego kauczuku roztwór posiada szeroki zakres zastosowań oraz doskonałe parametry użytkowe:

 • obniżone zużycie roztworu na m² podłoża - już od 0,2 - 0,6 l/m² w zależności od rodzaju i stanu podłoża,
 • ponad dwukrotnie większa wydajność, szczególnie w obniżonych temperaturach, co znacząco obniża zużycie;
 • zdolność błyskawicznego wysychania w czasie do 30 min w temp. +23°C, co przyspiesza prace budowlane;
 • dwukrotnie większa głębokość penetracji wgłąb gruntowanego podłoża;
 • zdecydowanie zwiększona przyczepność do wszelkich podłoży występujących w budownictwie;
 • konsystencja ułatwiająca rozprowadzanie, co obniża uciążliwość wykonywanych prac i zużycie roztworu;
 • zwiększona odporność na spękania mrozowe, dzięki zastosowaniu syntetycznych kauczuków;

Przeznaczenie:

 • gruntowanie nowych i starych, remontowanych podłoży betonowych przed pokryciem papami zgrzewalnymi;
 • wykonywanie lekkich izolacji przeciwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz balkonów i tarasów;
 • gruntowanie starych pokryć papowych w przypadku ich renowacji;
 • gruntowanie elementów metalowych, blach, opierzeń, obróbek dekarskich przed pokryciem papami zgrzewalnymi;
 • gruntowanie wszelkich podłoży budowlanych pod papy samoprzylepne;
 • impregnacja i gruntowanie podłoży drewnianych i drewnopochodnych (płyt wiórowych, OSB) pod papy termozgrzewalne;
 • izolacja płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.;
 • antykorozyjne zabezpieczanie konstrukcji stalowych, również ocynkowanych;
 • malowanie ogrodzeń metalowych, drewnianych i betonowych.

JARLEP G

JARLEP G – ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA
JARLEP G jest jednorodnym roztworem asfaltowym koloru czarnego o konsystencji płynnej do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie:

 • gruntowanie porowatych podłoży z betonu, wypraw cementowo - wapiennych oraz wszelkich innych podłoży budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
 • gruntowanie starych pokryć papowych, z posypką lub bez, przed wykonaniem nowego pokrycia,
 • wykonywanie samodzielnych powłok przeciwwilgociowych na większości materiałów budowlanych.

Zagruntowanie podłoża JARLEPEM G zdecydowanie poprawia przyczepność – siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych w tym szczególnie pap termozgrzewalnych.

JARLEP K

JARLEP K - MASA ASFALTOWA DO KONSERWACJI POKRYĆ DACHOWYCH
JARLEP K jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji półpłynnej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie:

 • wykonywanie konserwacji starych asfaltowych pokryć dachowych,
 • wykonywanie izolacji betonów, tynków (fundamenty) z zastosowaniem wkładki zbrojącej, jak i bez wkładek, po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G,
 • wypełnianie małych ubytków pokryć papowych.

Zagruntowanie podłoża JARLEPEM G zdecydowanie poprawia przyczepność – siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych w tym szczególnie pap termozgrzewalnych.

JARLEP L

JARLEP L – LEPIK ASFALTOWY DO KLEJENIA PAPY
Lepik asfaltowy JARLEP L jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji pastowatej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie:

 • klejenie papy do podłoży betonowych , zagruntowanych wcześniej JARLEPEM G,
 • wielowarstwowe sklejanie papy,
 • wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych, siatek polipropylenowych,
 • wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

FUNDABIT

FUNDABIT- ELASTYCZNA, GRUBOWARSTWOWA MASA SZPACHLOWA DO IZOLACJI FUNDAMENTÓW.

Masa szpachlowa FUNDABIT jest jednorodną masą koloru czarnego o konsystencji półpłynnej lub pastowatej do stosowania na zimno bez podgrzewania.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości asfaltów, rozpuszczalników, syntetycznego kauczuku oraz specjalnych włókien wzmacniających masa posiada szeroki zakres zastosowań oraz doskonałe parametry użytkowe. Służy do wykonywania na zimno średnio- i grubowarstwowych hydroizolacji, które skutecznie chronią obiekty przed wodą opadową i gruntową.

DEKABIT

DEKABIT- GRUBOWARSTWOWA SZPACHLA DEKARSKA DO IZOLACJI I NAPRAWY DACHÓW.

Szpachla dekarska DEKABIT jest jednorodną masą koloru czarnego o konsystencji półpłynnej lub pastowatej do stosowania na zimno bez podgrzewania.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego składu asfaltów modyfikowanych syntetycznym kauczukiem, rozpuszczalników organicznych oraz specjalnych włókien zbrojących szpachla dekarska posiada szeroki zakres zastosowań oraz doskonałe parametry użytkowe.

Przeznaczenie: reperacja pęknięć, załamań, pęcherzy, wypełnianie dziur, ubytków, miejsc po usuniętych pęcherzach oraz wgnieceń na pokryciach dachowych wykonanych z pap i innych materiałów.

SREBROL