Izolacja-Jarocin S.A.

16 grudzień 2019r.

P/333

Opis produktu

Papa asfaltowa podkładowa na tekturze jest to wyrób otrzymywany przez nasycenie tektury do wyrobu papy asfaltem izolacyjnym, powleczenie z obu stron masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz posypanie obustronnie papy drobnym piaskiem lub mączką chlorytowo - serycytową.

Przeznaczenie

Papa asfaltowa podkładowa jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

  • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
  • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
  • deskowaniu.

Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

Przechowywanie

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.

Sposób stosowania